Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Psychotherapieonderzoek Ugent

Aan de Universiteit Gent (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen) start een onderzoek naar de werkzame processen van psychotherapie. Voorgaand onderzoek toonde aan dat psychotherapie een effectieve methode is om psychische klachten te behandelen. Dit onderzoek focust echter op de precieze werkingsmechanismen van verschillende therapieën.

Binnen dit kader biedt de Ugent therapie aan in twee vormen, met als doelgroep volwassenen met depressieklachten. Deze therapieën zijn cognitieve gedrags- en psychodynamische therapie. Van beide therapievormen is aangetoond dat ze effectief zijn voor de behandeling van depressieklachten.
De psychologen die meewerken aan het onderzoek hebben allen ervaring als therapeut. Ze behaalden een master in de klinische psychologie en kregen training in de specifieke therapiemodellen. De therapieën vinden plaats in ambulante praktijken in en rondom Gent. De deelnemers worden willekeurig over de verschillende therapievormen verdeeld.

Voor hun medewerking aan het onderzoek krijgen de deelnemers een vergoeding (meer informatie over de therapieprijs en de vergoeding kan u hieronder vinden).

Psychotherapieonderzoek

Wie zoeken we?

Voor dit onderzoek zoeken we Nederlandstalige volwassen in en rondom Gent die kampen met depressieklachten en een vraag naar psychotherapie hebben. Depressieklachten kunnen verschillen van persoon tot persoon. Hieronder sommen we enkele van deze klachten op.

  • Hoewel depressieklachten in verschillende vormen kunnen voorkomen, hebben het grootste deel van de mensen vaak een zwaarmoedige of sombere stemming. Men vertelt ook moeilijker plezier te beleven, niet meer te kunnen genieten zoals vroeger.
  • Daarnaast kunnen er ook andere klachten aanwezig zijn, zoals slaapproblemen of het gevoel ‘op’ te zijn en minder energie te hebben (klachten in verband met burn-out zijn hier ook aan gerelateerd). Sommige mensen kampen in deze periode met een verlies aan concentratie. Men kan prikkelbaarder zijn en zich rusteloos of (net meer) geremd voelen. Hiernaast kunnen zich problemen voordoen rond eetlust. Mensen met depressieklachten kunnen ook negatiever denken over zichzelf of terugkerende gedachten hebben aan de dood.
Indien u enkele van deze klachten of problemen ervaart komt u in aanmerking om therapie te volgen in kader van dit onderzoek. U kan ons steeds contacteren indien u vragen hebt omtrent de mogelijkheid tot deelname. Onze contactgegevens kan u hieronder vinden.

Vergoeding en verloop onderzoek

Het standaardtarief per sessie is €40. Voor hun medewerking aan het onderzoek ontvangen de deelnemers een vergoeding. Deze komt ongeveer neer op een halvering van de totale therapiekost. Om de therapieprocessen zo goed mogelijk te kunnen registreren, worden de therapieën op verschillende manieren vastgelegd. Hiervoor worden alle gesprekken opgenomen op audiotape en anoniem verwerkt. We trachten de tijdsbelasting voor de deelnemers (vragenlijsten, etc.) zo laag mogelijk te houden.

  • Voordat u een therapeut krijgt toegewezen en meestapt in het onderzoek, nodigen we u uit voor twee gesprekken. U wordt geïnterviewd door een vaste onderzoeker, die uw aanspreekpersoon blijft doorheen het onderzoek. Daarnaast vult u vragenlijsten in over uw klachten en neemt u enkele speekselstalen af.
  • Bij elke therapiesessie vult u een korte vragenlijst in (+/- 5 min.). Eens per maand vult u thuis vragenlijsten (+/- 20 min.) in en neemt u enkele speekselstalen af.
  • Om te kunnen volgen hoe het met u gaat na de therapie, nodigen wij u in de twee jaar na afloop van de behandeling nog viermaal uit voor een (telefonisch) interview.
Indien u nog vragen hebt omtrent het verloop van het onderzoek, de prijs of de vergoeding, aarzel niet om ons te contacteren. Onze contactgegevens kan u hieronder vinden.

Privacy Contact
Dit onderzoek kreeg positief advies van de ethische commissie van het UZ Gent. Alle gegevens die in het kader van het onderzoek worden verzameld worden met de grootste discretie behandeld. Wij garanderen te allen tijde een geanonimiseerde verwerking van persoonsgegevens, conform de wettelijke verplichtingen. We besteden de grootste zorg aan het waarborgen van de anonimiteit en de veiligheid van de deelnemers aan het onderzoek. Heeft u interesse om deel te nemen of heeft u nog vragen? Of wil u graag dat wij u contacteren? Stuur ons een mailtje met je vragen en gegevens op info.RCT@ugent.be of contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek op dit nummer: 09/264.63.84.

Het onderzoeksteam

Prof. Dr. M. Desmet Lic. R. De Geest Lic. G. Hermans
Prof. Dr. R. Meganck Lic. M. De Smet Lic. F. Truijens
Prof. Dr. S. Vanheule Lic. V. Hennissen Lic. K. Van Nieuwenhove
Dr. R. Inslegers

Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Henri Dunantlaan 2, Gent